Salva, läppsalva

HonungsKraft ekonomisk förening tillverkar och säljer hudvårdsprodukter tillverkade av råvaror från våra bikupor, främst bivax, och ekologisk svenskodlad rapsolja. För närvarande tillverkas Bivaxsalvan Skog, Bivaxsalvan Lavendel och en Läppsalva.

Allt tillverkas för hand i en noggrann process och vi använder alltid enbart naturliga råvaror.

HonungsKraft ekonomisk förening är registrerad hos Läkemedelsverket och följer EUs tillverkningsregler för hudvårdsprodukter. Läs artikeln om HonungsKraft i Gadden nr 4/21.

Läs mer om HonungsKraft!

Honungsboden är återförsäljare för de produkter som HonungsKraft ekonomisk förening tillverkar.

Köp bivaxsalva här!