Andelsbiodling

Är det möjligt att bli biodlare utan att ha egna bin? Ja – det är numera möjligt att köpa en andel i en bikupa, som jag tar hand om och sköter enligt ekologiska metoder. Det är en perfekt present till dig själv eller till någon som redan har ”allt”! Andelskuporna finns i en av mina bigårdar på Selaön eller i Åkersberga.

En andel motsvarar 10 % av den honung som kupan producerar. Honungen kommer att slungas 2-3 gånger under sommaren. Den allra första honungen, primörhonungen, brukar vara färdig vid midsommartid.

Honungen får sin karaktär av de blommor som bina besökt och därför är varje slungning unik, det är verkligen limited edition, eftersom de blommor som bidragit med sin nektar redan har vissnat ner och ersatts av andra

Att vara andelsägare innebär:

 • Varje andel ger 10 % av den honung som andelsbikupan producerar. Bisamhället ägs fortfarande av Maj Östberg Rundquist.
 • Slungning av honung sker två eller tre gånger under sommaren.
 • Ett andelsbevis mailas till andelsägaren. (se bild)
 • Ett nyhetsbrev mailas till andelsägaren en gång per månad under maj till september.
 • Det är möjligt att få träffa bina och vara med vid en genomgång av andelssamhället.
 • Andelshonungen hämtas på plats vid kupan eller på annan överenskommen plats. Honungen skickas inte.

Pris:
En andel sommaren 2024 kostar 650 kr (inkl moms). Det finns ett begränsat antal andelar.

Intresserad?
Kontakta Maj Östberg Rundquist, maj@honungsboden.se tel 070 854 05 18.

Beställ din andel/andelar här.

Välj mellan bikupa i Åkersberga eller på på Selaön.
Efter att du skickat in beställningen får du via epost:

 • Folder om Andelssystemet
 • Andelsbevis

  Jag vill beställa andel/andelar i bikupa:  ====


  =====================================
  BETALNING:

  Du kan välja mellan Swish och faktura, betalningsinformation kommer med din beställning. Välj betalningsmetod nedan:

  =====================================

  Samtycke - personuppgifter: För att Honungsboden ska kunna skicka information om andelen, bikuporna och honungen behöver du godkänna nedan

  =====================================

  Honungen hämtas vid andelskupan – eftersom honung är tungt och väldigt dyrt att skicka, för att hämta din honung krävs självklart att du har betalat för din andel.