Drönarlarver

Insekter är rika på fullvärdigt protein, mineraler, vitaminer och fett. Produktionen är klimatsmart och insekter har små krav på foder och markanvändning. Problemet är att vi inte äter insekter i vår del av världen …

Jag vill inspirera alla biodlare att ta tillvara på ytterligare en produkt från bikupan: Drönarlarver!

Köp skriften ”Framtidens protein med drönarlarver på tallriken”. Kostar 50 kr (inkl moms). Porto tillkommer.

Artikel: En trerätters med drönarlarver. Gadden nr 1/2021.
Artikel: Drönarlarver på tallriken, Bitidningen nr 3/2021.
Artikel: Sugen på förändring. Stolt mat i Sörmland nr 8/2021.